Obchodní podmínky

- To, co nezapíšeš ve svých sbírkách, jako bys vyhodil - prof. MUDr. K. Lewit, DrSc.