Prokůpek & Šťastný Centrum sportovní fyzioterapie

.

Fyzioterapie

Invdividuální ošetření

Komplexní ošetření pohybového aparátu pro odstranění bolesti, omezeného pohybu nebo zvýšeného napětí s následnou adaptací na očekávanou zátěž. 

Skupinový rekondiční trénink

Skupinová lekce

Komplexní skupinová rekondice zajišťující úpravu pohybových stereotypů specificky zaměřených pro daný sport. Zvětšení mobility páteře a kořenových kloubů na podkladě trupové stabilizace. Výsledkem je snížení rizika poranění a zvýšení výkonu ve sportu.

 

NormaTec®

Přístrojové ošetření 

                    Ošetření dolních končetin pomocí přístroje NormaTec PULSE 2.0 navozuje regeneraci a relaxaci celého pohybového aparátu na podkladě přístrojové lymfodrenáže a obnovení fasciální pružnosti.Přednášková činnost

Vzdělávání

Předávaní získaných znalostí a zkušeností z klinické fyzioterapie a sportovní fyzioterapie pro širší spektrum posluchačů.

 

Fyzioterapie + 

Individuální a přístrojové ošetření

Komplexní ošetření pohybového aparátu pro odstranění bolesti, omezeného pohybu nebo zvýšeného napětí s následnou adaptací na              očekávanou zátěž. Na závěr je provedena aplikace přístroje NormaTec pro urychlení regenerace celého pohybového aparátu. 


Lektorská činnost

Vzdělávání

Teoretická a praktická výuka pro užší kruh odborníků, se zaměřením na oblast klinické a sportovní fyzioterapie.